Home
la.gif en.gif

ລາວແລນອິນໂຟ

ເຊີນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ລາວແລນອິນໂຟ

ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້
ເຂົ້າໃຈຢ່າງກ້ວາງແຂວງ ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ

ຮັບອາສາສະໝັກ

ປະຈຸບັນ,ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ)ມີຄວາມຕ້ອງການ ຮັບອາສາສະໝັກຮຸ່ນໃໝ່ຈຳນວນ 2 ທ່ານເພື່ອຈະມາເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງຜູ້ຊ່ວຍ ທີ່ສູນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດຫ້ອງການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ລາຍລະອຽດສຳລັບການຮັບ ສະໝັກກະລຸນາເບິ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ດາວໂຫລດ >>>


 
.............................................................................................................................................................................................................................

ເອກະສານ

ຫ້ອງສະໝຸດປຶ້ມ

ຄວາມປ່ຽນແປງຊີວິດການເປັນຢູ່
ເນື່ອງຈາກການສຳປະສານທີ່ດິນ

Download file
 ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ໃຈໂຕ
  More file  More file

ສື່ສິ່ງພິມ

  ປະຕິທິນປີ  2010
HAPPY NEW YEAR 2012
Download file

  ປຶ້ມຄູ່ມື ສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ ຂອງບ້ານໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ ທີ່ດິນ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້

Download file

  More file
  More file

 

ຫໍສະໝຸດປຶ້ມ

  • ເອົາໃຈເພິ່ນມາໃສ່ໃຈໂຕ
  • ເບິ່ງຫົວຊ້າງໃຫ້ເຫັນຫາງ
  • ຢາງແແປກຊຽງຂວາງ

ຮູບພາບ ກິດຈະກຳ

Transparant.png

ແຜນທີ່ຫ້ອງການ

Transparant.png

ຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterມື້ນີ້20
mod_vvisit_counterມື້ວານນີ້354
mod_vvisit_counterອາທິດນີ້943
mod_vvisit_counterເດືອນນີ້4307
mod_vvisit_counterລວມທັງໝົດ597802

Partner Stakeholdersໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແມ່ນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ
ເຊີ່ງໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດສະວິດເຊີແລນ.
@2010 Rights-LINK Lao, Created by Insmai.com

ໂຄງການເຄືອຂ່າຍຂໍ້ມູນທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນ, ບ້ານໂພນສະຫວັນໃຕ້, ໜ່ວຍ 14, ເຮືອນເລກທີ 207, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856-21-312519 | ແຟກ: +856-20-315841
ອີເມວ: Info@rightslinklao.org, centre@rightslinklao.org